กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด

               วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมประชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม