กิจกรรม ค่ายภาษาจีน 2561

รายละเอียด

               วันที่ 14 -17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาจีน ) ร่วมกับเครือข่าย YMCA ที่สนับสนุนกิจกรรมดี ๆ เสมอมา โดยมีคณะนักเรียนจากประเทศจีน ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม และฝึกทักษะการใช้ภาษาจีน ในชีวิตจริงกับเจ้าของภาษา ณ โ