ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก Otsuma nakano high school ,japan

รายละเอียด

               วันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียน จาก Otsuma nakano high school ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อทักษะวิชาชีพ โดยความร่วมมือจาก YMCA ที่สนับสนุนกิจกรรมดี ๆ เสมอมา ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม