กิจกรรม สืบสานประเพณี ปอยออกหว่า

รายละเอียด

               วันที่ 25 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมสืบสาน ประเพณี ปอยออกหว่า ( ปอยเหลินสิบเอ็ด ) ณ วัดจำลอง อำเภอเเม่วาง จ. เชียงใหม่