กิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี2562

รายละเอียด

               วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 กลุ่มโรงเรียนแม่วางพัฒนา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม และโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา ณ สนามโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม