กิจกรรม ค่าย 3 ภาษา ปี 2562

รายละเอียด

               วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( จีน อังกฤษ เเละ ญี่ปุ่น ) จัดกิจกรรม ค่าย 3 ภาษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนายมงคล กาเหว่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่าย 3 ภาษา เเละมีอาสาสมัคร จากประเทศจีน กว่า 26 คน โดยพันธมิตรทางการ จาก YMCA เชียงใหม่ และ ครูชาวออสเตรีย ครูชาวญี่ปุ่น ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาเเละวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม