ประเพณีแห่เทียนพรรษา

รายละเอียด

               วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จัดกิจกรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ วัดต่างๆ บริเวณใกล้โรงเรียน