กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

รายละเอียด

               วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จัดกิจกรรม เนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม