กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10

รายละเอียด

               วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายมงคล กาเหว่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม