ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

               วันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายมงคล กาเหว่า พร้อมด้วยคณะครู เเละนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจาก Otsuma Nakano Hight School ประเทศญี่ปุ่น เเละคณะ จาก YMCA ร่วมกิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ญี่ปุ่น ณ ห้องโสตโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม