ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง โครงการ “ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์”


รายละเอียด

               โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ "ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์" วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ จะได้รับสิทธิ์ยกเว้น เงินบำรุง การศึกษา และเป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมในการเข้าแข่งขันรายการต่างๆ ผู้สนใจสามารถโหลดใบสมัคร หรือสมัครด้วยตนเองในวันเวลาที่กำหนด


เอกสารประกอบ

                ใบสมัครความเป็นเลิศ-2562.docx