ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน


รายละเอียด

               โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 สถานที่รับสมัคร โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 461 หมู่ 4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ไม่เว้น วันหยุดราชการ


เอกสารประกอบ

                ประกาศรับนักเรียน_62.docx