ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ดนดรี ศิลปะและนาฏศิลป์


รายละเอียด

               จากการที่โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ได้เปิดโครงการนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและนาฏศิลป์ และได้ทำการทดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ ซึ่งมีนักเรียนเข้ามาร่วมทดสอบจำนวนมาก ทางโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมได้ทำการคัดเลือกนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและนาฏศิลป์ เพื่อเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม


เอกสารประกอบ

                ประกาศ-นร-ความเป็นเลิศ_62.pdf