ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม


รายละเอียด

                ตามที่โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 และได้ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 5 เมษายน 2562 บัดนี้ทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมานี้


เอกสารประกอบ

                Report.pdf