ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศนักเรียนที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2561


รายละเอียด

               โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


เอกสารประกอบ

                Excellence.pdf